Category: חבילות חול חברות הסלולר

האם חבילות חול המוצעות ע"י חברות הסלולר משתלמות ?

31

אוק2016
Worldsim תקשורת סלולרית בחו"ל - חבילות הכל כלול עם הסלולרכרטיס סים אמריקאי - סים לארה"ב לקנדה או למקסיקו - סים לאירופה - סים בינלאומיכולל גלישה מורחבת, שיחות לישראל, שיחות מקומיות, הודעות טקסט, שמירה על המספר הישראליקל פשוט ונוח - איסוף ... Read More
31 באוקטובר 2016worldsim_isr

31

אוק2016
Worldsim תקשורת סלולרית בחו"ל - חבילות הכל כלול עם הסלולרכרטיס סים אמריקאי - סים לארה"ב לקנדה או למקסיקו - סים לאירופה - סים בינלאומיכולל גלישה מורחבת, שיחות לישראל, שיחות מקומיות, הודעות טקסט, שמירה על המספר הישראליקל פשוט ונוח - איסוף ... Read More
31 באוקטובר 2016worldsim_isr

31

אוק2016
Worldsim תקשורת סלולרית בחו"ל - חבילות הכל כלול עם הסלולרכרטיס סים אמריקאי - סים לארה"ב לקנדה או למקסיקו - סים לאירופה - סים בינלאומיכולל גלישה מורחבת, שיחות לישראל, שיחות מקומיות, הודעות טקסט, שמירה על המספר הישראליקל פשוט ונוח - איסוף ... Read More
31 באוקטובר 2016worldsim_isr